Nätbutiker som bryter mot e-handelslagen

Motion 2011/12:C303 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nätbutiker som bryter mot e-handelslagen.

Motivering

Två av tre näthandelsföretag följer inte reglerna i e-handelslagen.1 Det visar en granskning som Konsumentverket gjort av hur totalt 713 svenska webbsidor, både nätbutiker och exempelvis reklamfinansierade sökmotorer, följer informationskraven i e-handelslagen.

Informationen ska vara rätt och lätt att hitta

Enligt lagen ska det finnas tydlig information som gör det möjligt för konsumenten att ta kontakt med företaget som driver sajten. Det gäller bolagets namn, adress och e-postadress, samt organisationsnummer om bolaget har ett sådant. Informationen ska dessutom vara enkel att hitta på webbsidan.

Endast 32 procent av företagen som granskades följer kraven fullt ut. Majoriteten visar namn och adress rätt, men slarvar med e-postadress och organisationsnummer. Konsumentverket ser allvarligt på att en så stor andel bryter mot reglerna, med tanke på att näthandeln omsätter mer och mer pengar och ska kännas tillförlitlig för kunderna. När en kund får problem med den köpta varan, eller behöver fråga något kring köpet, måste det finnas säkra uppgifter på webben där handeln sker så att kontakt kan tas med säljaren.

E-handelslagen behöver därför en översyn.

Stockholm den 4 oktober 2011

Penilla Gunther (KD)


[1]

Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)