Nationalsången

Motion 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag inte någon officiell nationalsång. Du gamla, du fria är förvisso det musikverk som av tradition används som Sveriges nationalsång, men till skillnad från många andra nationalsånger har den aldrig officiellt antagits som nationalsång genom ett politiskt beslut. Det finns således inget juridiskt skydd för Du gamla, du fria utan dess status som nationalsång vilar alltså helt på traditionen.

Tidigare motioner i frågan har avfärdats med svepande motiveringar om att det inte behövs ett juridiskt erkännande av nationalsången. Jag är dock av uppfattningen att en nationalsång är en hyllning till det egna landet och en enande symbol, därför känns det extra viktigt att den också ska vara officiellt antagen. Så sent som 1982 fick Sverige officiellt en nationaldag, numera även helgdag. Svenskan är sedan några år tillbaka landets officiella huvudspråk i internationella sammanhang. Den svenska flaggan med gult kors på blå botten är officiell. Men vi står idag utan en officiellt antagen nationalsång.

Om vi verkligen vill slå vakt om Du gamla, du fria skall den givetvis också antas som vår officiella nationalsång. Det saknas hållbara motiv till varför vi inte har en officiellt antagen nationalsång i likhet med Sveriges nationaldag, svenska språket och vår svenska flagga.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)