Nationell migreringsfabrik i norra Kalmar län

Motion 2005/06:Kr330 av Lennart Beijer (v)

av Lennart Beijer (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt tar beslut om att starta migreringen av Arkivet Ljud och Bild och att detta placeras i Hultsfred-Västervik.

Bakgrund

Norra Kalmar län är av tradition en tillverkningsindustribygd. De senaste åren har tusentals industrijobb försvunnit. Industrier som Hultsfreds Hus, Varta batterier, Electrolux och Pappersbruket i Silverdalen finns inte längre.

Kalmar län, i synnerhet den norra delen, har väldigt få statliga arbetstillfällen. Regeringens kontaktman för Kalmar län, Ulf Lönnqvist, säger i sin lägesrapport i juni 2005 att det är i hög grad angeläget att beslut om lokalisering av ny statlig verksamhet i Kalmar län tas i närtid.

Rockmusikens Mekka och Visstaden

I både Hultsfred och Västervik har man parallellt med nedgången i de traditionella näringarna hårdsatsat på musiken – rocken och visan. Hultsfredsfestivalen och Visfestivalen har blivit institutioner i svenskt musikliv. Det visar sig också att musiken skapar nya jobb, utbildningar och kommunal utveckling. Sverige är trots sin lilla befolkning tredje största land när det gäller musikexport.

Mer kan göras

Pop- och Rockmusiken i Hultsfred och Visan i Västervik har gemensamt påvisat för regeringen, vilken positiv roll en placering av migreringen av bl.a. SVT:s ljud- och bildarkiv i regionen skulle få.

Migrering ger möjlighet att ta till vara, förädla och tillgängliggöra det inspelade ljud och bildmaterialet. Musik spelad i radio sedan 1910 säkerställs, digitaliseras och kan användas av allmänheten på olika sätt. För Hultsfred och Västervik skulle detta innebära nya industriarbetstillfällen, en fortsatt utveckling av den lokala satsningen på visor samt pop och rockmusik. För nationen Sverige skulle det innebära en ytterligare förstärkning av musikbranschen.

Satsa på riktiga framtidsjobb

Västervik och Hultsfred är den mest lämpliga regionen för placering av migreringsverksamheten. Här finns branschkunskapen och industrikunnandet. Här kan det bli ett mervärde för hela landet. Hultsfred-Västervik har visat att de kan göra arkiv och kulturarv tillgängliga för allmänheten på ett unikt sätt i Sverige.

Som alltid är det givetvis konkurrens mellan olika orter och regioner om utlokalisering av statliga verksamheter.

Regeringen bör, när man väl har beslutat om att migreringen av ljud- och bildarkivet skall göras, placera verksamheten där den har bäst möjligheter att utvecklas. Det vore förödande för demokratin och denna viktiga framtidsverksamhet om den region som kan göra den största egeninsatsen vinner.

Jag förutsätter att regeringen behandlar migreringsverksamheten utifrån ett närings- och kulturperspektiv och föreslår därför att regeringen skyndsamt tar beslut om att starta upp migreringen av bl.a. Arkivet Ljud och Bild i Hultsfred-Västervik.

Stockholm den 1 oktober 2005

Lennart Beijer (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)