Nationellt centrum för språkutbildning

Motion 2011/12:Ub277 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt centrum för språkutbildning.

Motivering

Det svenska språket talas inte av så många fler än oss svenskar. Därför är språkutbildning mycket viktigt för, framför allt de yngre, medborgarna. Vi lever i en allt mer global värld där internationella kontakter är vardag för allt fler. Därför är det viktigt att språkutbildning uppmuntras och den som sker är av allra bästa kvalitet.

Idag finns det nationella centrum för matematikundervisning, kemi, fysik etc. och det är utomordentligt. Något nationellt centrum för språkutbildning finns inte och denna brist är motionens utgångspunkt.

Det övergripande målet för ett nationellt centrum för språkutbildning skulle kunna vara en förbättrad språkundervisning i förskola, skola och vuxenutbildning. Den primära målgruppen borde vara i första hand lärare som undervisar i språk men också lärarutbildare och lärarstuderande i språk men också politiker, professionella och administratörer med ansvar för lärares kompetensutveckling på olika nivåer i utbildningsväsendet.

Positiva samhälleliga föreställningar om språk och språkutbildning är viktiga förutsättningar för elevers lärande i skolan. Därför kunde även föräldrar, massmedia och allmänheten vara viktiga grupper för ett sådant centrums verksamhet.

Uppgiften skulle kunna vara att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk språkutbildning. Att följa upp kvaliteten på den utbildning som sker kunde också ingå i uppgifterna.

Jag anser att man ska undersöka förutsättningarna för införande av ett nationellt centrum för språkstudier.

Stockholm den 3 oktober 2011

Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)