Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)

av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en sammanhållen nattågstrafik i Europa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att åka tåg är ett enkelt, behagligt, miljövänligt sätt att resa. Det fungerar för såväl kortare resor som längre genom flera länder. När allt fungerar. Dessvärre har det de senaste åren blivit svårare att resa i Europas länder. Det har blivit svårare att köpa biljetter, då SJ inte längre säljer utlandsbiljetter. Det har också blivit svårare att resa längre, då stora delar av nattågstrafiken har slutat gå i Europa.

Att flyga har på många olika sätt bättre förutsättningar. Förutom att det går fort så är det enkelt att köpa biljetter. Även den som byter och använder flera bolag för samma resa, slipper krångla. Flygets obestridliga nackdel är dess stora klimatutsläpp. Om tågen ska ha en chans att konkurrera, så behövs ett nytt EU-regelverk för gemensam och gränsöverskridande järnvägstrafik.

EU:s medlemsländer borde enas om vikten av att ha välutbyggd och välfungerande nattågstrafik på vår kontinent. Det borde vara en självklarhet att kunna lägga sig på ett nattåg på kvällen i Malmö eller Köpenhamn och vakna upp i södra Tyskland, Nederländerna, norra Frankrike eller Polen. För att därefter vara framme, eller äta frukost och byta tåg på väg mot destinationen.

Frågan om nattågstrafik är viktig för europeisk integration, för näringslivstillväxt och för miljön. Regeringen borde i ministerrådet driva denna fråga om en sammanhållen nattågstrafik i Europa. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

 

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-19 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)