Nedläggning av Ungdomsstyrelsen

Motion 2007/08:Kr238 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)
m1186

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Ungdomsstyrelsen bör avskaffas.

Motivering

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som har som syfte att unga skall få verklig tillgång till makt och välfärd.

Enligt mitt synsätt är det fel att en statlig myndighet arbetar med denna typ av frågor. Det är ute i kommunerna som man lokalt bäst vet ungdomars behov och levnadsvillkor. Det är också där som man lättast kan hitta lösningar som passar ungdomarna.

Om Ungdomsstyrelsen avskaffas och de resurser som då frigörs förs över till kommunerna kan samhället sannolikt få ut betydligt mer av varje satsad krona.

Stockholm den 28 september 2007

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)