Noll promille

Motion 2015/16:1810 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om noll promille och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För snart ett sekel sedan pågick diskussioner huruvida det skulle vara lagligt att

bruka berusningsdrycker eller inte. Diskussionen slutade i en folkomröstning, där en

mycket svag majoritet röstade för att tillåta alkohol. Eftersom inget parti driver frågan

om att förbjuda alkohol och då inget initiativ till en folkomröstning i frågan är aktuell

har vi således endast att förhålla oss till utslaget av den folkomröstningen. Men detta

förhållningssätt kommer inte utan vidare komplikationer. Alkoholförtäringen orsakar

inte bara skador och problem för mångmiljardbelopp, utan leder även till att människors

liv går till spillo när oskyldiga drabbas av det bristande omdöme som för vissa blir

resultatet av alkoholförtäring.

Alla dödsfall går sannolikt inte att förebygga via lagändringar, men troligen går det

att förhindra åtminstone några dödsfall genom att förtydliga regelverken. Ett sådant

förtydligande skulle kunna vara att sätta promillegränsen för att framföra fordon till

noll. Genom ett sådant ställningstagande skickar samhället signaler om att ingen

alkoholhalt i blodet är tillåten med trolig effekt att färre skulle chansa med bilkörningen,

eller annan framföring av fordon, vid tillfällen då de inte är säkra på vilken promillehalt

de har i kroppen. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)