Nordiskt register inom hälso- och sjukvården

Motion 2019/20:2327 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag finns i Sverige ett register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården, det så kallade HOSP-registret. Registret tillhandahåller aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna används för upplysning om personalens behörighet till apotek, arbetsgivare och allmänhet. I registret finns uppgifter om de 21 yrkesgrupper som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare.

Syftet med registret är att föra en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och för tillsyn i verksamheterna.

De nordiska länderna är nära geografiskt och i arbetssätt och det är därför vanligt att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar i ett annat nordiskt land. Frågan har därför tagits upp i Nordiska rådet att införa ett gemensamt nordiskt elektroniskt register. Syftet är att öka säkerheten och tryggheten inom Norden samt göra det möjligt att upptäcka om en person blivit av med sin legitimation i ett grannland.

 

 

Eva Lindh (S)

 

Aylin Fazelian (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Pyry Niemi (S)

Åsa Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)