Nordiskt utbyte av tv-sändningar

Motion 2006/07:Kr270 av Jacob Johnson (v)

av Jacob Johnson (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att ett utbyte av tv-sändningar mellan de nordiska ländernas statliga public service-bolag snarast kommer till stånd.

2Nordiskt utbyte av tv-sändningar

Tv-utbudet i Sverige och även i de andra nordiska länderna har ett mycket stort inslag av engelskspråkiga program. Dessa sänds såväl i de statliga public service-bolagen som hos kommersiella bolag. Samtidigt vet vi att många högkvalitativa program sänds i våra nordiska grannländer. Det finns många anledningar till att försöka underlätta att de olika ländernas public service-utbud kan ses i alla nordiska länder.

Många svenskar bor längre eller kortare tid i andra nordiska länder, och motsatsen gäller naturligtvis andra nordiska länders medborgare som bor i Sverige. Det finns språkliga minoriteter som t.ex. finnar i Sverige respektive svenskar i Finland. I gränstrakterna har befolkningarna under många år haft tillgång till grannländernas tv-utbud, men det försämras nu i samband med digitaliseringen.

De nordiska statliga bolagen skulle kunna sluta avtal med varandra att byta sändningsrättigheter med varandra så att alla nordiska statliga kanaler kan sändas i alla nordiska länder. Det skulle innebära ett konkret nordiskt samarbete i motvikt mot en alltmer kommersialiserad masskultur. Det finns i dagens globaliserade värld all anledning att bidra med en nordisk dimension. Ekonomiskt bör detta innebära endast små kostnader för respektive bolag men ge mycket kultur för pengarna.

Den svenska regeringen bör därför genom Nordiska rådet, avtal med SVT och på andra sätt verka för ett utbyte av de nordiska ländernas statliga public service-företags programutbud snarast kommer till stånd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 oktober 2006

Jacob Johnson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)