Nyckelfri hemtjänst

Motion 2018/19:98 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att stimulera kommunerna att införa nyckelfri hemtjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler rapporter kommer in angående äldre som råkat ut för stölder, rån och överfall i sina egna hem. För att säkerställa våra äldres trygghet så borde regeringen genom införandet av ett statligt öronmärkt bidrag stimulera kommuner att snarast installera någon form av nyckelfria lås.

Nyckelfri hemtjänst fungerar så att vid ankomst till brukaren verifierar hemtjänstpersonalen sin identitet över blåtand mellan mobiltelefonen och låsenheten, vilket låser upp låset. Administrationen av behörigheter och uppdatering av programvaran hanteras centralt till alla mobila enheter.

Inloggning i mobiltelefonen sker med användarnamn och personlig kod. Det som avgör vilka dörrar personalen är behörig att öppna styrs av de personliga inloggningsuppgifterna. Samma mobiltelefon kan därför användas av olika personer under olika arbetspass.

Ett sådant system förhindrar att obehöriga kan ta sig in i lägenheten genom att falskt utge sig för att vara anställda i hemtjänsten. Systemet har även många andra fördelar, såsom att tid kan sparas då det ger ökad effektivitet och att vården fokuseras på brukaren samt det sociala innehållet.

Ingen i behov av hjälp riskerar att bli liggande hjälplös i flera dagar utan att någon noterar detta, eftersom systemet registrerar när och hur länge någon varit hos brukaren.

Andra stora fördelar är enkel nyckelhantering för personalen, hög säkerhet och säker drift med digitala nycklar, mekanisk öppning och ökad trygghet för brukaren då nycklar ej kan komma i oönskad cirkulation. Detta innebär att bara den som är behörig kan komma in i brukarens lägenhet.

Nyckelfri hemtjänst är helt enkelt ett steg mot en professionell och trygg hemtjänst. Initialt är installation av systemet en relativt stor kostnad för kommunerna. Därför vill jag att regeringen utreder möjligheten att införa någon form av stimulansbidrag till de kommuner som väljer att införa detta system för att säkerställa våra äldres trygghet.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)