Nyföretagande

Motion 2011/12:A323 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)

av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)
S19216

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka nyföretagandet genom en flexiblare användning av starta-eget-bidraget.

Motivering

Vi behöver få till ett ökat nyföretagande i Sverige, inte minst i de kommuner som är beroende av ett eller flera stora företag. Sådana kommuner är väldigt sårbara om det händer något med detta/dessa företag. I dessa kommuner är det därför viktigt att man arbetar med dessa frågor innan det händer något.

Det är en långsiktig arbetsmarknadspolitik som behövs. Tyvärr arbetar vi alldeles för lite med det långsiktiga arbetet; det är oftast det korta perspektivet som gäller.

Vi har idag ett starta-eget-bidrag som endast vänder sig till dem som är arbetslösa, medan de som har en anställning inte har någon möjlighet att få starta-eget-bidrag. Det är givetvis så att det finns många bra företagsidéer bland alla dem som inte har rätt till starta-eget-bidrag.

Men det är ofta ett mycket stort steg att lämna den trygghet som man har. Man är kanske gift, har barn, villa, bostadsrätt m.m. Så det är inte så enkelt att bara säga upp sig från sin anställning och starta upp ett företag utan någon trygghet eller säkerhet. Det är med all säkerhet många goda affärsidéer som aldrig blir av på grund av just detta. Här borde man hitta ett flexiblare användningssätt av starta-eget-bidraget, om inte i hela landet så borde man hitta möjligheter i de kommuner/regioner där det är ett lågt nyföretagande, där man är beroende av ett eller flera stora företag, där man drabbats av stora nedläggningar eller där det finns personer som riskerar arbetslöshet.

Det förutsätter givetvis ett stort samarbete mellan Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet, Nyföretagarcentrum, kommunen och fackliga organisationer. Alla parter måste jobba mot samma mål, dvs. skapa ett ökat nyföretagande och fler arbetstillfällen till kommunen/regionen.

Stockholm den 3 oktober 2011

Christer Adelsbo (S)

Annelie Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)