Obehöriga på spåren

Motion 2017/18:765 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år inträffar drygt 100 olyckor med dödlig utgång på det svenska järnvägsnätet. Trafikverkets mål är att halvera antalet olyckor med dödlig utgång senast 2020.

Stängsel, kameraövervakning och ökad kommunikation är några av de åtgärder som Trafikverket har tagit till i syfte att minska antalet tågolyckor med dödlig utgång. Många av dessa olyckor är planerade självmord, och för att förhindra dem krävs en rad åtgärder inom andra områden.

När det gäller unga personer som leker på spårområden och klättrar upp på en vagn och där kommer i kontakt med en högspänningsledning och omkommer klassas det som olyckshändelse. Detsamma gäller för personer som ”tågsurfar” dvs vistas på taket på ett framrusande tågset. Dessa handlingar sker i rent oförstånd.

Men utöver det är det ett stort antal personer som dagligen korsar spåren för att gena från en plats till en annan inom spårområden, vilket inte är tillåtet.

Allt oftare blir tåg stående långa tider när det larmas om personer på spåren och i alla de fall där det beror på lek, oförstånd eller endast för att spara tid genom att gena så orsakar det stora förseningar i tågtrafiken. Det är helt oacceptabelt. Regelverket behöver ses över och informationen öka för att minska antalet obehöriga människor på våra spår.

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)