Oberoende översyn av kostnaderna för körkortstagning

Motion 2009/10:T443 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kostnaderna för körkortstagning.

Motivering

Under de senaste tio åren har ett antal nya moment och krav vid körkortsutbildningen införts. Det gäller körkort för såväl bil som för motorcykel och olika typer av mopeder. Många av de nya momenten har drivits på av olika intresseorganisationer som kan tjäna pengar på att erbjuda kurser och utbildningar.

För den enskilde börjar det nu närmast bli orimligt dyrt att ta körkort. Detta minskar möjligheterna till pendling till arbete, och det begränsar möjligheterna för människor i glesbygd att leva ett gott liv.

Enligt min mening finns det en övertro på att alla problem i trafiken kan lösas genom att ytterligare nya kostnadskrävande moment i utbildningen tillförs. I sista hand handlar det om omdöme hos den enskilde föraren, och detta är svårt att varaktigt påverka genom utbildning.

Det behövs nu en opartisk översyn där utredaren inte har någon koppling till olika intresseorganisationer. Översynen bör granska nyttan av olika moment i körkortsutbildningarna och ta fram förslag på hur körkortsutbildningen kan göras enklare och billigare för den enskilde utan att hota trafiksäkerheten.

Stockholm den 23 september 2009

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)