Obetald ledighet vid sommarstängd förskola

Motion 2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa fem förskoledagar per familj med barn i förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har de flesta rätt till fem veckors semester. Långt ifrån alla tar ut samtliga semesterdagar i en följd. Ett problem som uppstår för vissa familjer är att förskolorna ofta stänger sin verksamhet under en del av sommaren. Exakt hur många veckor de är stängda varierar från kommun till kommun. Det kan i vissa kommuner röra sig om två eller tre veckor, i andra kommuner fem eller sex veckor.

Som ersättning för detta erbjuds många att under dessa veckor, om föräldrarna måste arbeta på sommaren, lämna barnen på jouröppna förskolor. Dessa samlar ihop barn från olika förskolor, barn vars gemensamma nämnare är att de inte kan vara hemma. Många föräldrar känner oro för att lämna bort sina barn till andra som de inte tidigare har träffat. Jouröppna förskolor kan ha en blandning av några ordinarie lärare från olika förskolor samt sommarvikarier. Som ett resultat av detta väljer ibland familjer att inte lämna sina barn där, utan delar upp sin semester för att täcka upp alla veckor den ordinarie förskolan är stängd.

Om man utgår ifrån ett exempel (som är ganska vanligt förekommande) att två föräldrar ska dela upp sina semestrar för att kunna låta barnen vara hemma alla fem veckorna som förskolan är stängd, innebär detta att de endast får en semestervecka tillsammans som familj (antaget att båda föräldrarna tar ut tre veckor var).

Med anledning av detta bör det därför inrättas förskoledagar. Med detta menas att en förälder från varje hushåll med barn i åldern ett till fem år, får en laglig rätt att ta ut fem obetalda dagars tjänstledighet då förskolan är stängd för sommaren. Detta skulle i exemplet ovan innebära att familjen får två veckor tillsammans istället för bara en.

Detta handlar dock inte om att införa mer sedvanlig semester, utan en helt frivillig möjlighet för familjerna att kunna spendera mer tid med varandra. Detta är även ett enkelt och ekonomiskt rimligt förslag. Enligt riksdagens utredningstjänst skulle förslaget innebära att skatteintäkterna minskar med 600 miljoner kronor årligen (2015), förutsatt att samtliga barnfamiljer utnyttjar möjligheten fullt ut. Sannolikt är det dock långt ifrån alla som har möjlighet eller behov av förskoledagar varför intäktsminskningen kan förväntas bli betydligt lägre.

Sammanfattningsvis vill vi följaktligen att riksdagen ska ge regeringen tillkänna som sin mening att det bör inrättas fem förskoledagar/barnfamilj.

Linus Bylund (SD)

Markus Wiechel (SD)

David Lång (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)