Obligatorisk användning av vinterdäck

Motion 2000/01:T428 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om borttagande av undantag i svensk lagstiftning från det
obligatoriska kravet på användning av vinterdäck.
Motivering
I Sverige gäller obligatorisk användning av vinterdäck. Det innebär att
personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt
släpvagn som dras av sådant fordon, skall vara försedd med vinterdäck
eller likvärdig utrustning under tiden 1 december-31 mars när
vinterväglag råder. Med vinterdäck avses däck som är framtagna särskilt
för vinterkörning. Vinterdäck kan vara dubbade eller odubbade. Likvärdig
utrustning är sommardäck med snökedjor. Överträdelse beivras med
böter.
För dem som kommer från utlandet och kör på svenskt vinterväglag gäller
ett undantag i denna lagstiftning. Undantaget gäller resor till och från länder
som t.ex. inte tillåter dubbade vinterdäck, och innebär att ett fordon inte
behöver vara försett med vinterdäck vid färd som påbörjas eller avslutas i
utlandet. Undantaget gäller också fordon som är registrerade i utlandet.
Detta innebär att utländska förare kör med sommardäck på de svenska
vintervägarna vilket i sin tur innebär en ökad risk för trafikolyckor. Denna
situation är självfallet inte bra och borde föranleda initiativ från Sveriges
riksdag.

Stockholm den 3 oktober 2000
Hans Hoff (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)

Avsändare