Obligatorisk bostadsförmedling

Motion 2012/13:C365 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)
S9075

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk bostadsförmedling.

Motivering

Boendet är basen i våra liv. I den goda bostaden vilar du kropp och själ. I den goda bostaden och i det goda bostadsområdet upplever du trygghet och gemenskap. Boendet är en av grundstenarna i vårt välfärdssamhälle och en förutsättning för den enskilde att kunna leva ett gott liv. Men bostadsmarknaden är på många orter mycket ansträngd. Bostadsköerna är långa, allt fler ungdomar tvingas bo kvar hemma längre än de själva önskar, äldre kan inte sälja sin villa för att flytta till hyresrätt på grund av bristen på lediga hyresrätter. Risken att bli bortsållad när en hyresvärd skall välja ny hyresgäst är stor. Anledningarna kan vara många. Betalningsanmärkningar, etniskt ursprung eller andra faktorer som har sitt ursprung i det förflutna. En bostadssökande är alltså inte garanterad lägenhet trots att man sökt lägenhet under lång tid.

Ett sätt att få ett rättvist system för uthyrning är att inrätta en offentlig bostadsförmedling som har medel och resurser att förmedla alla hyreslägenheter i kommunen.

Enligt gällande lagstiftning är det frivilligt för kommunerna att inrätta en bostadsförmedling. Detta bör ändras så att alla kommuner görs skyldiga att inrätta en sådan – själva eller i samverkan med andra kommuner. För att de kommunala bostadsförmedlingarna ska kunna fylla sin funktion måste såväl de allmännyttiga som de privata hyresvärdarna vara skyldiga att anmäla lediga lägenheter till förmedlingen.

En obligatorisk bostadsförmedling gör inte bara fördelningen av hyreslägenheter rättvis. Den stärker konsumentens ställning på bostadsmarknaden eftersom den bostadssökande bara behöver vända sig till en instans för att få en överblick över samtliga lediga lägenheter på marknaden. Utöver detta ger den också kommunerna en bättre bild av bostadssituationen på orten, vilket underlättar den kommunala bostadsplaneringen och ger ett bättre underlag för ett framtida bostadsbyggande. En bostadsförmedling motverkar också diskriminering på bostadsmarknaden och minskar godtycket där hyresvärden väljer hyresgäster efter tycke och smak. Med en kommunal bostadsförmedling får man insyn i förmedlingsverksamheten, det blir mer ordning och reda på en marknad som annars riskerar att präglas av fusk och fiffel. Fastighetsägarna får dessutom ett neutralt forum att vända sig till och därigenom blir kommunens registerhållning mer tillförlitlig och kommer att omfatta större delen av fastighetsbeståndet.

Vi anser att man bör ändra reglerna och införa obligatoriska bostadsförmedlingar.

Stockholm den 28 september 2012

Kurt Kvarnström (S)

Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)