Öka årsrika människors rörlighet på bostadsmarknaden

Motion 2013/14:C217 av Barbro Westerholm (FP)

av Barbro Westerholm (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka årsrika människors rörlighet på bostadsmarknaden.

Motivering

Även om många årsrika människor – jag vill byta ut ordet äldre mot årsrik – vill bo kvar där de bott i många år, finns det ett ökande antal som vill flytta till en bostad där de kan bo också när de nått mycket hög ålder. Men de möts av hinder av olika slag.

Det finns för litet att välja på som är anpassat för årsrika personer och deras ekonomi. Alltför många kommuner prioriterar inte årsrika personers bostadsbehov. För få kommuner tar fram bostadsförsörjningplaner. I många kommuner finns ingen eller dålig samverkan mellan de förvaltningar som ansvarar för planfrågor respektive frågor som rör årsrika människor. Samverkan mellan kommunen och de lokala fastighetsägarna brister när det t.ex. gäller att ordna bostäder för årsrika människor i befintliga bostadsområden. Handläggningen av bygg- och planärenden tar lång tid, dels genom att de inte prioriteras, dels genom långsam handläggning på grund av överklaganden från kringboende.

Höga byggkostnader leder till höga hyror i nyproduktionen och försvårar därmed för årsrika människor att flytta. Det behövs ett nytänkande inom byggbranschen för att det ska gå att bygga nytt och tillgängligt till rimligt pris.

Är man garantipensionär kan man inte köpa en bostadsrätt eftersom man inte har 15 procent av köpesumman. För dem är det också svårt att byta hyresrätten mot en annan hyresrätt eller bli accepterad till en lägenhet förmedlad av bostadsförmedlingen utan att ha tre gånger årshyran i årsinkomst. För seniorboende kan kravet vara lägre, enbart två gånger årshyran i årsinkomst, men även det kan vara ett oöverstigligt hinder.

Reavinstbeskattningen upplevs också som ett hinder.

Om rörligheten på bostadsmarknaden bland årsrika människor ökar frigörs bostäder som yngre barnfamiljer har stort behov av.

Jag anser mot bakgrund av ovanstående att regeringen bör ta fram ett åtgärdsprogram för att undanröja de hinder som ligger i vägen för årsrika människor att flytta till en bostad som bättre motsvarar deras behov.

Stockholm den 13 september 2013

Barbro Westerholm (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-26
Yrkanden (1)