Ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2019/20:510 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad avskjutning av vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinen har blivit fler och fler i hela landet. Stammen har under de senaste åren ökat kraftigt, vilket på många håll ställer till det för både lantbrukare och skogsbrukare. De skador som vildsvinsstammen ställer till med uppgår till flera miljoner kronor årligen och skapar därför problem att kunna bruka jord och skog. Vildsvinen har också blivit en trafikfara på många håll då grisarna ska passera större vägar. I Sverige finns idag en välorganiserad jaktkår och jakten är en stor del av Folkrörelsesverige. För att komma tillrätta med vildsvinsstammen och få ner skadorna som de åstadkommer så behöver en ökad avskjutning av vildsvinen göras. För att öka avskjutningen så bör ett större samspel mellan jägare, markägare samt representanter för de gröna näringarna ske. Det måste också till omfattande regelförenklingar för att bland annat kunna ta tillvara och kunna slakta och sälja köttet. Regeringen bör snarast utreda hur en ökad avskjutning av vildsvinsstammen kan ske och där också inhämta kunskap och samtal med represen­tanter för jägarförbunden, lantbruksförbunden och skogsägareföreningarna.

Mikael Larsson (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)