Ökad jämställdhet i de svenska skolorna

Motion 2004/05:Ub483 av Börje Vestlund m.fl. (s)

av Börje Vestlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla elever i Sverige skall ges undervisning i feminism och genustänkande.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läroböcker och annat material skall granskas ur ett genusperspektiv.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att homo- och bisexuella och andra sexuella relationer tas upp i sexualundervisningen.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lärare utbildas i feminism, genustänkande och HBT-kompetens.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att jämställdhetsplaner på svenska skolor uppdateras och efterföljs.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en lagstiftning tas fram för att garantera elever i skolan samma rättigheter som diskrimineringslagarna ger anställda.

Motivering

Redan från födseln gör fördomar och uppfostran att tjejer och killar får olika möjligheter och förutsättningar. Detta förstärks inte minst under skoltiden. Skolan är den plats där ungdomar tillbringar mest tid under sin uppväxt. Det är här man formas, utvecklas och förbereds för sitt vuxna liv. Det ligger på skolans ansvar att ge eleverna en undervisning där man redan från början lär sig att arbeta mot könsdiskriminering, sexuella trakasserier och där man uppmuntrar unga att bryta de traditionella yrkesvalen. Läroböcker och annat material ska granskas ur ett genusperspektiv. Alla elever ska ges undervisning i feminism och genustänkande. För att även undvika fördomar om t.ex. sexuella läggningar bör det ges mer utrymme för att ta upp homo- , bi- och andra sexuella relationer. Det ska finnas kompetens på området.

De nyutbildade lärarna måste ha större förkunskaper i hur man t.ex. motverkar och förebygger sexuella trakasserier. Detta är ytterst nödvändigt idag när många tjejer öppet utsätts för detta. Tydliga tendenser på ett sexualiserat språkbruk med nedvärderande beteckningar för särskilt tjejer förekommer överallt. Jämställdhetsplaner och handlingsplaner mot sexuella trakasserier på varje skola måste utvärderas, utvecklas och framförallt aktivt användas.

Stockholm den 1 oktober 2004

Börje Vestlund (s)

Sylvia Lindgren (s)

Kaj Nordquist (s)

Maria Hassan (s)

Anders Ygeman (s)

Joe Frans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)