Om den svenska vapenexporten

Motion 2013/14:U296 av Sara Karlsson m.fl. (S)

av Sara Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa reglerna för svensk vapenexport.

Motivering

För Socialdemokraterna är internationellt arbete för fred och säkerhet en bärande del av utrikespolitiken. Sverige ska vara ett land som aktivt bidrar till global nedrustning och en ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Export av vapen är i princip förbjudet enligt svensk lag. Undantag kan enligt lagen om krigsmateriel medges om det i det enskilda fallet ligger i svenskt säkerhetspolitiskt intresse och inte strider mot svensk utrikespolitik. Vapenexport ska inte ske till krigförande länder eller till länder där omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.

Vi har det senaste decenniet sett en eskalerande ökning av den svenska vapenexporten och Sverige har kvalat in som ett av de länder som exporterar mest vapen (per capita). Samtidigt har vi sett en rad exempel på samarbeten och export som strider mot intentionen i lagstiftningen. Precis som svenska vapen sålts vidare och använts i strid har svenska vapen sålts till regimer som uppenbart inte respekterar mänskliga rättigheter. Detta undergräver Sveriges utrikespolitiska trovärdighet. Vi har också sett att den omfattande svenska vapenexporten motiverats med sysselsättningsskäl, vilket inte alls ligger i linje med lagstiftningen.

Vi menar att det behövs en mycket mer restriktiv tolkning av de möjligheter till undantag som lagen om krigsmateriel medger. För detta finns ett starkt såväl folkligt som parlamentariskt stöd.

Sverige ska inte exportera vapen till diktaturer, detta måste tydliggöras med ett uttryckligt demokratikriterium för tillståndsgivande.

För att förhindra att svenska vapen säljs vidare och hamnar i strid bör slutanvändarintyget kompletteras med en kontroll som sträcker sig över vapnens livslängd.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Sara Karlsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lena Sommestad (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)