Om uthyrning av arbetstagare

Motion 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om uthyrning av arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan lagen om uthyrning av arbetstagare kom till 1994 så har mycket hänt på den svenska arbetsmarknaden.  I det stora hela har lagen om uthyrning av arbetskraft varit framgångsrik. Den har inneburit att toppar och dalar har kunnat kapas för företag som har oregelbunden orderingång, samtidigt som risken för anställda att bli uppsagda på grund av arbetsbrist minskat.

Samtidigt har många företag som tidigare inhyste egna arbetstagare idag enbart inhyrd personal. Lagen om inhyrning av arbetstagare har på vissa håll satt tryggheten på arbetsmarknaden ur spel. Vissa anställda får aldrig en fast arbetsplats utan flyttas runt mellan olika entreprenörer eller är inhyrda på en och samma arbetsplats under flera år.

Därför är det viktigt att lagen om uthyrning av arbetstagare är tydlig när det handlar om att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

Lars Mejern Larsson (S)

Leif Nysmed (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)