Ombildning av landshypoteksinstitutionen

Motion 1992/93:N312 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen

1992/93:N312

av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

Ombildning av landshypoteksinstitutionen

Innehåll 1.

Sammanfattning
av motionens innehåll2 2.

Frågans
tidigare behandling3 3.

Landshypoteksinstitutionens
organisation och
verksamhet4 4.

Behovet
av en reform6 5.

Utgångspunkter
för en ombildning8 6.

Val
av organisationsform9 7.

Förslag10 8.

Ombildningsförfarandet12 9.

Vissa
av ombildningen särskilt betingade frågor14 9.1

Hypoteksbanken
AB:s ägare14 9.2

Organisations-
och styrelsefrågor15 9.3

Likvidation
av Sveriges Allmänna Hypoteksbank16 9.4

Hypoteksbankens
grundfond17 9.5

Landshypoteksinstitutionens
fonder m.m.17 9.6

Namnfrågan18 9.7

Utgivning
av landshypoteksbevis19 9.8

Emission
av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (12)