Ombudsmän och riksdagen

Motion 1998/99:K288 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
De samhälleliga ombudsmannafunktionerna blir alltfler. För
att trygga ombudsmannaväsendets integritet och oväld bör
alla offentliga ombudsmän väljas av riksdagen, och
ävenledes granskas av Riksdagens revisorer.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ombudsmän till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 1998
Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)