Omlokalisering av statlig verksamhet

Motion 2004/05:N270 av Göran Norlander och Hans Stenberg (s)

av Göran Norlander och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omlokalisering av statlig verksamhet.

Motivering

Den snabba befolkningsomflyttningen i landet är ett stort och växande problem. Stora problem uppstår både på utflyttningsorterna och i de storstadsområden där befolkningen nu växer mycket snabbt. Det är därför angeläget att hejda den snabba befolkningsomflyttningen. Vi tvingas tyvärr konstatera att de regionalpolitiska åtgärder som sätts in för att stötta utsatta regioner inte alls är tillräckliga för att hejda befolkningskoncentrationen mot storstadsområdena. Därför är det nu hög tid att prova andra lösningar. Vid tidigare perioder med snabb befolkningsomflyttning har man omlokaliserat statlig verksamhet från storstadsområdena till andra delar av landet. Det har i de allra flesta fall visat sig vara en framgångsrik väg. Effektiviteten i de omlokaliserade enheterna är genomgående hög, och man har över lag en stabilare personalsituation i de omlokaliserade enheterna. Därför bör regeringen nu utreda vilka statliga verksamheter som kan omlokaliseras från de snabbt växande storstadsområdena samt att tillse att regionalpolitiska mål följs vid bildande av nya verk och myndigheter.

Stockholm den 29 september 2004

Göran Norlander (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)