Omlokalisering av statliga myndigheter till Göteborg

Motion 2004/05:N229 av Cecilia Wigström m.fl. (fp, m, kd)

av Cecilia Wigström m.fl. (fp, m, kd)
Motion till riksdagen

2004/05:N229

av Cecilia Wigström m.fl. (fp, m, kd)

Omlokalisering av statliga myndigheter till Göteborg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en regional utvecklingspolitik kräver åtgärder för att skapa en arbetsmarknad för samhällsvetare.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att för få huvudkontor för statliga verk och myndigheter är lokaliserade till Göteborg.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Göteborg inte skall uteslutas som lokaliseringsort för statliga myndigheter och verk.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fler huvudkontor för statliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (5)