Opera på Skäret

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c)

av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Opera på Skäret i Ljusnarsberg.

Motivering

Opera på Skäret i Ljusnarsberg är idag ett kulturellt musikteatercentrum i hjärtat av Bergslagen. Det är det tidigare sågverket och virkeslagret utanför Kopparberg som blivit en kulturell mittpunkt i Örebro län. Sedan starten har flera högkvalitativa produktioner genomförts. Operafestivalen förra året visade en egen uppsättning av Verdis Rigoletto som spelades sex gånger med stor framgång. Årets operafestival blev den mest omfattande sedan starten och ungefär 10 000 besökare kom till Skäret för att vara med. Festivalen innehöll flera konserter och den stora satsningen – Giuseppe Verdis Aida.

Ambitionen med Opera på Skäret är att årligen arrangera en operafestival med hög konstnärlig kvalitet och med artister i olika åldrar. Visionen är också att skapa opera för barn, att ge utbildningar och att skapa ett kulturcentrum för konst- och naturupplevelser.

Ambitionen för kommande år är att etablera Opera på Skäret på den internationella marknaden.

Kulturen är en verksamhet med egenvärde och det är viktigt att människor får tillgång till ett kulturellt utbud. Samtidigt finns det klara kopplingar mellan ett vitalt och nyskapande kulturliv och ekonomisk tillväxt. Att inte satsa på kulturen idag betyder att stänga sig ute från morgondagens arbetsmarknad. Konceptet med ett kulturcentrum i Ljusnarsberg har också visat sig vara mycket framgångsrikt. Operahuset fungerar som en turistmagnet och har stärkt det lokala näringslivet och tillväxten i Bergslagen, trots låg befolkningstillväxt och placering i en bygd ganska långt från större befolkningscentrum.

Projektet i Ljusnarsberg har en oerhörd potential, dels när det gäller att skapa högklassig kultur för medborgarna, dels för att öka företagsamheten och därmed tillväxten i området. Projektet bör kunna stå som förebild för andra liknande projekt runt om i Sverige. På grund av den stora potentialen och det stora intresset bör staten uppmärksamma initiativet. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2007

Johan Pehrson (fp)

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)