Öppen handel med rättvisa spelregler

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
Sammanfattning

Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda
människor, länder, grupper av länder, regioner och det
globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och
vår gemensamma värld.
Ett ökat medvetande om nödvändigheten av ett kraftfullt globalt samarbete
för att lösa gemensamma och överhängande problem krävs. Enbart
marknadskrafter kan inte lösa de grundläggande orättvisorna mellan rika och
fattiga. Ett starkare internationellt, politiskt, ekonomiskt och etiskt ramverk
som prioriterar både ekonomisk och mänsklig utveckling behövs.

Handel är ett viktigt medel för att främja en ekologiskt hållbar och socialt
rättvis utveckling. Eftersom den friare världshandeln har fungerat som motor
för den ekonomiska utvecklingen runt om i världen, är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (68)