Orättvisor i välfärden

Motion 2010/11:Fi233 av Hans Olsson m.fl. (S)

av Hans Olsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka orättvisor i välfärden.

Motivering

Den svenska välfärdsmodellen har genomgått stora förändringar till det sämre sedan den borgerliga valsegern 2006. Nu ökar klyftorna mellan fattiga och rika i rask takt i landet och regeringen ser passivt på när sysselsättningen minskar och utanförskapet ökar.

Genom regeringens snedvridna skattepolitik har pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna fått betala för stora skattelättnader för de allra rikaste.

Borgerligheten för en politik som missgynnar dem som redan har det tuffast, bl.a. arbetslösa och sjuka. Samhället har inte blivit vänligare eller lättare att leva i för dem efter borgarnas valseger, när tillgången till den a-kassa och sjukförsäkring de tidigare avstått lön för att bygga upp raskt försämrats. Och detta har skett mitt i en brinnande lågkonjunktur, då tillgången till nya, lediga jobb nästan upphört. Samtidigt har regeringen avlövat möjligheterna till fortbildning via vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Värst är situationen för ungdomar, där arbetslösheten nu närmar sig 30 procent.

Regeringen för en politik som skapar ökade klyftor och orättvisor i samhället. Vi socialdemokrater vill snarare bilda opinion mot orättvisor och förespråkar en politik för att vända på detta. Vi kräver en förnyad kamp mot orättvisorna i samhället.

Stockholm den 21 oktober 2010

Hans Olsson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)