Örebro universitets läkarutbildning

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2011 har Örebro universitet rätt att utfärda läkarlegitimation och bedriva läkarutbildning. När programmet är fullt utbyggt kommer Örebro universitet att examinera 120 läkarstudenter per år, 43 studenter tog sin examen våren 2016. Läkarutbildningen vid Örebro universitet är en modern utbildning som helt följer de tankegångar som utgör grunden i det förslag som presenterats i utredningen om en ny läkarutbildning i Sverige. Programmet har bassjukvård, samtidens ohälsa, evidensbaserad medicin och klinisk forskning som grundstommar i utbildningen. Det finns också en tydlig satsning på läkarens samhällsuppdrag, teamarbete och kommunikation.

Läkarbristen i Sverige är påtaglig

Läkarbristen i Sverige är påtaglig och utbildningen vid Örebro universitet är därför ett viktigt tillskott för att klara framtidens läkarförsörjning i landet. Idag är Sverige beroende av andra länders utbildningsplatser. Ungefär hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade utanför Sverige. Örebro universitet bidrar genom den tämligen nystartade läkarutbildningen aktivt till att lösa de både akuta och långsiktiga behoven av fler läkare.

Utbildning för att möta framtidens krav

Läkarutbildningen vid Örebro universitet är en viktig del i att lösa delar av de problem vi idag ser inom den svenska hälso- och sjukvården. Under de tre första åren av utbildningen stod Örebro läns landsting/Region Örebro län och kommunerna i Örebro län för en stor del av finansieringen – med löfte ifrån den tidigare regeringen om att resursfrågan skulle lösas. Mot denna bakgrund är det bra att regeringen nu gör en särskild satsning för att stärka högskolorna och de nya universiteten i Sverige. Örebro universitet och läkarutbildningen vid lärosätet har stor potential att möta framtidens utmaning med läkarförsörjning men också till att en god utbildning kan erbjudas i hela landet – och inte bara vid de stora lärosätena.

Lennart Axelsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)