Öresundsbron

Motion 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa reducerade resekostnader på Öresundsbron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har vi sett hur turen med tåg till Danmark blir allt dyrare. Utöver de dyrare priserna för att åka över sundet får dessutom svenskar betala en tilläggsavgift om de sedan vill åka vidare med metron i Köpenhamn. Den höjning som har skett de senaste åren beror såväl på Skånetrafikens årliga indexuppräkning som på den svaga svenska kronan. Skånetrafiken är en regional kollektivtrafik som också ansvarar primärt för kollektivtrafiken. Under normala omständigheter är dock förbindelsen mellan Sverige och Danmark en nationell angelägenhet, och det är dessutom en viktig arbets­marknadsregion. För att underlätta pendling i enlighet med utgångspunkten att Sverige och Danmark är del av samma inre marknad med den fria rörligheten som utgångs­punkt, bör därför en särskild reduktion för resor över bron genomföras med statliga medel. Detta också för att stötta kollektivtrafiken i en tid då de regionala kollektiv­trafikmyndigheterna runt om i landet tappat stora intäkter mot bakgrund av minskat resande under den pågående covidpandemin.

Jamal El-Haj (S)

Hillevi Larsson (S)

Joakim Sandell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)