Öresundsförbindelser

Motion 2012/13:T296 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med sänkta avgifter på Öresundsbron.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i samverkan med Danmark utreda hur eventuella framtida broavgifter kan användas till väg- och järnvägsinvesteringar i regionen Skåne–Själland.

Motivering

Sedan Öresundsbron byggts har integrationen mellan Skåne och Själland utvecklats. I dag pendlar cirka 25 000 människor över sundet till arbete eller studier. Över 70 000 persontransporter sker varje dag.

Goda kommunikationer och rivna handelshinder som tullar och avgifter har en avgörande betydelse för utbytet över gränser. Den positiva utvecklingen skulle bli ännu starkare i Öresundsregionen om ett stort handelshinder avskaffades – de höga broavgifterna. Biltrafiken över bron har visserligen visat stigande siffror. Nu trafikeras bron av mer än 20 000 fordon per dygn, men samtidigt har den faktiskt en kapacitet för 40 000 fordon per dygn. Även tågresan är dyr och kostar betydligt mer än motsvarande sträcka i Sverige eller Danmark på grund av de broavgifter som tågtrafiken måste betala. Dagens höga broavgifter innebär handelshinder som är jämförbara med tullavgifter. Alltför höga avgifter motverkar lönsamhet för bron och tillväxt i regionen.

Ett viktigt argument för att bygga bron var förväntad integration och ekonomisk tillväxt, och då var det egentligen ologiskt att kräva hundraprocentig självfinansiering av bron. Nu ökar trots allt intäkterna över förväntan och brons investeringskostnader beräknas vara betalda tidigare än beräknat. Regeringen bör nu därför utreda i vilken utsträckning avgifterna kan sänkas. En kommande utredning borde ges ett öppet uppdrag och vara fri att lämna förslag oberoende av tidigare riksdagsbeslut. I förlängningen kan följa förhandlingar mellan svenska och danska regeringen om att skriva om broavtalet.

En viktig fråga är hur det blir med broavgifterna i framtiden, när lånen till investeringarna är slutbetalda. Kommer avgifterna att finnas kvar som en extra skatt på trafiken över bron, och kommer de i så fall att sänkas kraftigt? Om avgifterna blir kvar, borde de gå till investeringar i Öresundsregionen och inte till danska och svenska staten i största allmänhet. Principen borde vara densamma som för till exempel Stockholms trängselskatt, det vill säga att använda intäkterna för väg- och järnvägsbyggen i regionen. Till exempel skulle bygget av förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör då delvis finansieras genom inkomster även från brotrafiken. Det krävs snart politiska principiella ställningstaganden om hur avgifterna i framtiden ska se ut, och regeringen bör därför utreda olika alternativ.

Stockholm den 3 oktober 2012

Ulf Nilsson (FP)

Allan Widman (FP)

Tina Acketoft (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Christer Nylander (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (2)