Översyn av bilkostnader för boende på landsbygden

Motion 2009/10:Sk236 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för alla som bor på landsbygden.

Motivering

Det här är den fråga som intresserar folk mest av alla frågor, ja, i alla fall ligger den på topp i mitt hemlän Dalarna.

Många som valt att bo på landsbygden tvingas ju att ha bil eller bilar. Jag kommer från ett län – Dalarnas län – där det finns många hushåll som skulle vara isolerade om de inte hade tillgång till bil. Många hushåll klarar sig inte ens med en bil utan måste ha två bilar. Detta för att klara alla sociala körningar. Det kan gälla att skjutsa barn till skolan, fritids och dagis, att skjutsa barn till olika fritidsaktiviteter och att föräldrarna skall kunna ta sig till och från sina arbeten.

Också icke arbetande – t.ex. pensionärer – behöver bilen för att kunna ta sig till eller från olika aktiviteter.

Visst, det finns allmänna kommunikationer som är starkt subventionerade av skattebetalarna – men kommunikationer som inte alla kan använda sig av. Jag hade förhoppningen och tron att vi skulle kunna sänka bensinskatterna. Jag inser nu att vissa partier inte går med på detta och att det inte finns majoritet för ett sådant förslag i riksdagen. Det får jag finna i mig i.

Kostnaden att ha bil har ju ökat dramatiskt med stigande bensinpriser. Detta innebär att alla boende på lands- och glesbygden, fått stora kostnader och det är tur att alliansen insett vikten av sänkta skatter för alla som arbetar. Den sänkningen kompenserar ju till en del – men trots allt drabbas de som tvingas ha bil eller bilar. I mitt hemlän finns ingen tunnelbana eller kollektivtrafik som kan användas av alla. Eftersom jag bor i Stockholm under veckorna ser jag skillnaderna mellan att bo i huvudstaden och att bo på landsbygden och t o m stora skillnader från en storstad till en relativt stor stad (Falun) ute i landet.

På något sätt borde alla boende på landsbygden och alla som bor så att man tvingas ha bil ha någon typ av kompensation. Hur denna skall se ut har jag i dag inget svar på. Avdragsmöjligheterna i deklarationen gäller ju alla, men jag vill se ett system som gynnar eller i varje fall utjämnar de merkostnader som i dag finns på landsbygden.

Det är därför jag vill ha en översyn av kostnaderna för ett bilhushåll på landsbygden jämfört med hushåll som klarar sig utan bil. Kanske kan man komma fram till ett förslag på kompensation.

Jag är också medveten om att Sveriges riksdag domineras av storstadsbor och jag är medveten om att bensinskattefrågan inte är någon kioskvältare för alla storstadsbor och där olika kommunikationsmedel finns att tillgå.

Stockholm den 29 september 2009

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29
Yrkanden (1)