Översyn av det nordiska skatteavtalets tilläggsprotokoll för flygpersonal

Motion 2017/18:2731 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nordiska skatteavtalets tilläggsprotokoll för flygpersonal bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att undvika att en anställd tvingas betala skatt i flera länder för sin inkomst och förmögenhet, om arbete skett i fler nordiska länder, har de nordiska länderna undertecknat det nordiska skatteavtalet.

Inom ramen för detta skatteavtal finns ett tilläggsprotokoll som bland annat berör flygpersonal. En intention med protokollet är att flygpersonal ska kunna vara skrivna i en kommun men alltjämt vara yrkesverksamma på en annan ort. Detta har medfört att en stor del av flygpersonalen kunnat fortsätta att bo och vara skrivna i många mindre kommuner i Sverige.

Men efter fem år försvinner förutsättningarna för att yrka avdrag för resor och dubbel bosättning för flygpersonal vilket är en förutsättning för att kunna bo kvar i hemkommunen. Tilläggsprotokollet för flygpersonal bör därför justeras så att det inte finns en bortre gräns för flygpersonal att göra dessa avdrag.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)