Översyn av dubbdäcksförbuden

Motion 2012/13:T353 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)
M1199

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dubbdäcksförbuden.

Motivering

Vi som bor och verkar norr om Dalälven anser det vara mycket viktigt med en hög trafiksäkerhet. Det är många som kör bil i Norrland, både ofta och långt. Undersökningar visar att dubbdäck är allra bäst att använda på vinterväglag ur trafiksäkerhetsynpunkt. Enligt Trafikverkets analyser är dubbdäck säkrare än dubbfria vinterdäck, då risken att dö i en olycka minskar med 42 procent om man använder dubbdäck jämfört med om man kört med odubbade däck.

Frågan om förbud av dubbdäck diskuteras ofta och vissa vill helt förbjuda användning av dubbdäck. Förespråkarna av dubbdäcksförbud menar att dubbdäck är en källa till förhöjda partikelhalter. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har genomfört en undersökning som visar att dubbdäcksanvändning bara är en av flera källor till partikelutsläpp och inte heller nödvändigtvis den största källan till de farliga partikelutsläppen. Vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand är andra källor till partikelutsläpp. Tunnelbanepartiklar har visat sig vara farligast.

Dubbdäcksförbuden utgör ett mycket allvarligt hot mot den svenska traditionen att värna en hög trafiksäkerhet. Vid torra vägbanor kan dubbfria vinterdäck vara ett alternativ. Men vid mycket halt väglag är vinterdäck med dubb det bästa alternativet för bilister.

I enlighet med den svenska traditionen om att ha en hög trafiksäkerhet bör det övervägas huruvida ett förbud av dubbdäck, även i enstaka kommuner, är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Stockholm den 24 september 2012

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)