Översyn av körkortsprocessen

Motion 2011/12:T420 av Anton Abele (M)

av Anton Abele (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av en översyn av de obligatoriska kostnaderna för ett körkort.

Motivering

Från att tidigare varit en självklarhet, ser vi nu tydligt hur fler och fler ungdomar inte har körkort. På 20 år har antalet unga i åldrarna 18 till 24 år som har körkort minskat med 20 procentenheter. I slutet av 80-talet hade tre fjärdedelar av alla svenskar mellan 18 och 24 ett körkort. I dag är andelen nere på 56 procent.

Det är oroande utveckling. I dag kostar ett körkort i genomsnitt mellan 11 000 och 15 000 kronor, beroende på förkunskaper och var utbildningen äger rum. I botten finns de obligatoriska kostnaderna såsom halkbana, riskutbildning, teoriprov och uppkörning och ovan på det tillkommer körlektioner, teoriundervisning och utbildningsmaterial.

Enligt siffror från Trafikverket har priset på kunskaps- och körprov höjts kraftigt de senaste 15 åren. Priset på kunskapsprov har ökat med 57 procent medan priset för uppkörningen för ett vanligt klass B-körkort har mer än fördubblats.

Fler och fler moment har också hela tiden lagts till, vilket ytterligare bidragit till ökade kostnader. Alla som ska övningsköra måste genomgå en handledarutbildning, vilket kostar 600 kronor per handledare och elev. Riskutbildningar har ökat kostnaderna med ytterligare 2 500 kronor.

Samtidigt upplever många unga att körskolor håller dem kvar längre än nödvändigt. När antalet kunder minskar finns det en klar risk att enda sättet att behålla intäkter är att låta körskoleeleverna ta fler lektioner än nödvändigt.

Kostnadsutveckling är säkert en viktig orsak till att vi fått en ond cirkel där allt färre väljer att ta körkort. Kostnaden är säkert inte den enda faktorn men många ungdomar anger de höga kostnaderna som deras främsta skäl för att inte körkort.

Utvecklingen blir extra alarmerande när ett körkort kan vara nyckeln för många unga i deras jobbsökande. Möjligheten att köra bil öppnar dörrar in på arbetsmarknaden som nu sänks för alla dem som upplever att de inte har råd med de ökande kostnaderna.

Politiker kan inte, och ska inte, påverka hur privata körskolor sätter sina priser. Lösningen är inte heller bidrag och stöd. Det går inte att sätta ett maxtak för vad ett körkort får kosta. Att skapa någon typ av körkortsbidrag är också orimligt och inte en långsiktigt hållbar lösning. Däremot måste det vara naturligt att kontinuerligt se över hur kostnaderna för de obligatoriska momenten kan hållas så låga som möjligt.

Stockholm den 27 september 2011

Anton Abele (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)