Översyn av momsskattesatserna

Motion 2019/20:623 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att implementera omvänd skattskyldighet som huvudregel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Momsfusk uppstår allt som oftast när en säljare tar ut moms på fakturan och köparen tar tillbaka den momsen från staten men säljaren låter bli att betala in den utgående momsen. Detta sätt är bara möjligt om det är fler än en part som ska redovisa samma transaktion till skattemyndigheten.

Vid ett system med omvänd skattskyldighet som regel så skulle dessa situationer aldrig uppstå. Idag använder vi omvänd skattskyldighet inom till exempel bygghandeln i syfte att förhindra skattefusk. Det borde vara rimligt att vi gör likadant i andra branscher i syfte att förhindra skattefusk. Detta skulle även underlätta väldigt mycket för företagens momsredovisning.

Jag anser att vi bör utreda möjligheten att ha omvänd skattskyldighet som huvudregel.

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)