Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

Motivering

Det finns ett samhällsansvar för den grundläggande välfärden i form av sjukvård, omsorg och utbildning. De senaste åren har inneburit en massiv utbyggnad av antalet fristående och privata skolor främst i storstäderna. Denna snabba omvandling genomförs utan att vi vet dess effekter. I internationella jämförelser kan vi se att utbyggnaden av privata och fristående skolor inte hjälper våra elever till bättre resultat. I inget annat land tillåter man att privata företag gör stora vinster på att driva skolor med offentliga medel.

I dag går varannan gymnasieelev i storstadsregionerna i privata och fristående skolor. Den senaste socialdemokratiska regeringen beslutade (2006:03) att utreda effekterna av Offentliga anslag till privata/fristående skolor. Utredningen skulle bedrivas utifrån principen att de offentliga medel som utgick till elever i fristående skolor skulle användas för själva verksamheten och att eventuella överskott skulle återföras till verksamheten. Utredningen fullföljde inte sitt uppdrag utan lades ner.

Vi anser att det finns ett behov av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

Stockholm den 4 oktober 2012

Shadiye Heydari (S)

Lars Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)