Övningskörning med passagerare

Motion 2008/09:T242 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övningskörning med passagerare i bilen.

Motivering

I början av augusti rapporterades i media om en bilolycka i samband med övningskörning. En 16-årig pojke lärde sig att köra bil med sin pappa som lärare och två yngre systrar följde med som passagerare i bilen. Övningskörningen slutade i en krock då ynglingen skulle göra en u-sväng på vägen med tillåten hastighet 90 km i timmen och inte observerade bilen som kom från motsatt håll.

Pojken dog omedelbart, pappan skadades svårt medan passagerarna i baksätet kom undan med lindriga skador. Också resenärerna i den andra bilen fick endast lindriga skador.

Enligt Vägverket är denna typ av olyckor relativt ovanliga, men det händer varje år olyckor i samband med övningskörning. Även om olyckorna är få borde inte övriga passagerare, utöver läraren, vara tillåtna i bilen under övningskörning. Att förbjuda det är att ta ett steg närmare till nollvisionen om dödade och skadade i trafiken.

Stockholm den 30 september 2008

Susanne Eberstein (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01
Yrkanden (1)