Pappersförbrukningen i riksdagen

Motion 2007/08:K407 av Eliza Roszkowska Öberg (m)

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om minskad pappersförbrukning.

Motivering

I riksdagens arbete blir det av förklarliga skäl stora mängder information om beslut och underlag för framtida beslut som produceras och kommuniceras till ledamöter och anställda. Mycket av denna information går via Internet och interna datorsystem vilket både snabbar upp hanteringen och minskar förbrukningen av papper. Fortfarande är dock pappersåtgången stor och här kan förbättringar göras. Exempelvis delas motioner och propositioner ut till varje ledamot i pappersform. Budgetpropositionens många kilo papper per exemplar kan lätt sparas in genom att ledamöterna hämtar materialet på cd-skiva i informationsdisken i Bankhallen i riksdagen eller laddar ner den från regeringens hemsida. Ändå levereras den och andra skrifter i pappersform till varje ledamot. Utöver budgetpropositionen finns även snabbprotokollen. Dessa levereras flera gånger i veckan och innehåller samma information som snabbare och enklare finns tillgänglig på nätet.

Ibland är det en fördel att ha materialet i tryckt form och då skulle man till exempel via riksdagens intranät kunna göra en beställning och få aktuellt material levererat. Skillnaden blir att man utgår från att ledamoten vill ha materialet i elektronisk form om inte annat anges i stället för tvärt om.

Stockholm den 3 oktober 2007

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)