Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Motion 2012/13:T456 av Yilmaz Kerimo (S)

av Yilmaz Kerimo (S)
S32104

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.

Motivering

Medborgare i Sverige skaffar sig allt fler bilar. I storstäderna leder det till att jakten på parkeringsplatser hårdnar. Personer med rörelsehinder slipper ofta detta, eftersom de har särskilda parkeringstillstånd. Parkeringstillstånden utfärdas av kommunerna och gör det möjligt för personer med rörelsehinder att parkera där det vanligtvis inte är tillåtet att stå, eller på specifika handikapplatser.

Parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder har blivit hårdvaluta på svarta marknaden. Där betingar ett stulet parkeringstillstånd idag ett värde på tiotusentals kronor. För den rörelsehindrade som får inbrott i sin bil innebär det en förlust i både tid och pengar. Inbrottet blir ett försäkringsärende och den rörelsehindrade måste stå för självrisken. Sedan återstår att städa bilen från glassplitter och få fönstret lagat.

Ett annat problem är att allt fler parkeringstillstånd kommer ut på marknaden, vilket minskar antalet lediga platser för de personer med rörelsehinder som verkligen behöver dem.

Parkeringstillståndet är utfärdat för individen och inte på en specifik bil. Det gör att tillstånden kan användas i alla bilar, även i de bilar som tillhör dem som stulit tillstånden. Att tillstånden dessutom kan användas i de flesta europeiska länder ökar stöldbegärligheten.

Det är nödvändigt att se över hur parkeringstillstånden för rörelsehindrade personer utfärdas för att förhindra missbruk. En möjlig lösning är att tillstånden registreras på en bil i stället för en person.

Frågan om parkeringstillstånd har diskuterats i Parkeringsutredningen. Det är angeläget att regeringen nu lägger fram ett förslag så att frågan snarast får en lösning.

Stockholm den 4 oktober 2012

Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)