Pendlingsstöd för unga under 25 år

Motion 2011/12:A220 av Fredrik Olovsson (S)

av Fredrik Olovsson (S)
S19002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pendlingsstöd för unga.

Motivering

Ett av arbetsmarknadspolitikens viktigaste syften är att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. En åtgärd för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden kan vara att låta se över åtgärden pendlingsstöd för unga. Enligt nu gällande förordning är åtgärden bara öppen för personer som fyllt 25 år.

Stockholm den 21 september 2011

Fredrik Olovsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28
Yrkanden (1)