Pensionärers kostnader i särskilt boende

Motion 2005/06:So667 av Siw Wittgren-Ahl och Hillevi Larsson (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pensionärers kostnader i särskilt boende.

Motivering

När man blir gammal och behovet av hjälp ökar avseende vård och omvårdnad så är det många av de äldre som inte klarar kostnaderna med sin garantipension. För att klara att betala kommunen för mat och hyra måste de ta av sparat kapital. Många av de äldre har, trots en liten garantipension, lyckats spara en slant som enligt deras mening är en trygghet om något händer eller till hjälp för anförvanter den dagen de gått bort och begravning skall bekostas.

Det bör därför finnas en gräns så att så länge det sparade beloppet inte överstiger 100 000 kr så skall kommunerna inte kunna ta ut mer betalning för kostnader i särskilt boende än den berörde pensionärens nettopension.

Stockholm den 4 oktober 2005

Siw Wittgren-Ahl (s)

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)