Pensionspoäng till totalförsvarspliktiga

Motion 1996/97:Sf216 av Laila Bäck m.fl. (s)

av Laila Bäck m.fl. (s)
För att ha rätt till pensionspoäng efter fullgjord
grundutbildning krävs det att den totalförsvarspliktige
tjänstgjort minst 120 dagar. Den som inte har tjänstgjort 120
dagar blir helt utan pensionspoäng, och får således inte
tillgodoräkna sig en enda dag av sin tjänstgöring.
Det är principiellt viktigt att alla totalförsvarspliktiga som genomför längre
grundutbildning kompenseras på samma sätt och också att alla ska ha rätt till
pensionspoäng. Alla som genomför en utbildning som är längre än 61 dagar
borde ha rätt till pensionspoäng.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om pensionspoäng till totalförsvarspliktiga.

Stockholm den 30 september 1996
Laila Bäck (s)
Anders Ygeman (s)

Leo Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)