Personalpool för polisen

Motion 2005/06:Ju241 av Hans Backman (fp)

av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att polisen skall inrätta en rikstäckande personalpool som får rycka in och tjänstgöra på orter där det råder polisbrist.

Motivering

Kommuninnevånarna i flera av Sveriges mindre kommuner känner oro för sin rättstrygghet. Företagarna känner oro för att utsättas för fler inbrott. Redan i dag drabbas företagare som haft många inbrott av svårigheter när de ska försäkra sina firmor. Detta gäller bl.a. min egen hemkommun Hofors.

Det riskerar att leda till att befolkning i landets mindre kommuner flyttar till platser där de kan känna sig trygga. Kommunerna kan också förlora företag och arbetslösheten riskerar därmed att öka. På sikt vore detta givetvis förödande för många av Sveriges mindre kommuner.

Jag anser därför att polisen ska inrätta en rikstäckande personalpool som får rycka in och tjänstgöra på orter där det råder polisbrist. De poliser som vill delta i personalpoolen förbinder sig att på kort varsel flytta sin tjänstgöring till den ort som för tillfället behöver hjälp. De som ställer upp på att tjänstgöra i personalpoolen ska få extra lönetillägg och traktamente som är så väl tilltaget att det ekonomiskt lönar sig att tjänstgöra i kommuner med polisbrist. Att tjänstgöra i en sådan personalpool skulle t.ex. kunna vara attraktivt för unga poliser som ännu inte bildat familj och därför har lätt att snabbt byta arbetsplats.

Bristen på synliga poliser på gator och torg i Sverige är sedan länge ett problem. Under de senaste åren har brottsligheten ökat och blivit grövre. Särskilt drabbade är de mindre orterna i Sverige.

Stockholm den 16 september 2005

Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)