Personval

Motion 2001/02:K204 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om personval.

Motivering

Personvalet har kommit för att stanna.

Förhoppningsvis kommer ännu flera att kryssa för sin kandidat i det kommande valet, 2002, jämfört med valet 1998.

I dag finns spärrar på fem respektive åtta procent för kommunerna/landstingen och riksdagen.

Ett rent personval skulle ge en mera stimulerande debatt och politiker, som bara lever på att man förs fram av partiet, skulle få arbeta mera och mera utåtriktat för att kunna hävda sig och sina åsikter.

Spärrarna bör alltså i ett första steg sänkas till samma nivå och sedan tas bort helt. Den politiker som får de flesta rösterna och har det största förtroendet hos väljarna skall självklart ha det politiska uppdrag som det handlar om.

Stockholm den 18 september 2001

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)