Personvalet

Motion 2001/02:K279 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort spärrarna för personval till riksdag och kommunfullmäktige.

Motivering

All makt utgår från folket, står det i inledningen till våra grundlagar. Vi förtroendevalda är satta av svenska folket att besluta i deras ställe. Det är ett stort förtroende och det är det finaste uppdrag en svensk kan få – att representera Sveriges folk i Sveriges riksdag.

Det förtroendet är allt mer naggat i kanten och allt färre röstar i allmänna val; därmed är hela den representativa demokratin i fara. Utan förtroende har vi inga förtroendevalda, bara politiker som sköter sina uppdrag mer eller mindre väl. Detta är en mycket farlig utveckling som måste hejdas. Förtroendet mellan väljare och valda måste återupprättas. Jag tror att en stor del i den restaureringen och vitaliseringen ligger i personvalet. I personvalet tillåts människor själva välja vem som skall företräda dem som deras ombud. För att detta skall fungera krävs då ett par saker: dels att politikerna träder fram tydligare både som personer och som beslutsfattare, dels att väljarna själva mer aktivt följer den politiska debatten. Detta förutsätter också att de politiska partierna verkligen ställer upp på personvalssystemet och inte låter det bli enbart en läpparnas bekännelse.

Ett utökat personval medför att väljarna ges en närhet till den demokratiska processen, en närhet som jag inte tycker har funnits på många år. Det tvingar även oss politiker att ta människor på allvar, att möta dem ansikte mot ansikte istället för att gömma oss bakom ett partiprogram. Men det blir också en uppmaning till väljarna att lyssna på vad politikerna egentligen säger. Ett utvecklat personvalssystem kan vara den vitamininjektion som demokratin så väl behöver.

Gör det därför lättare att bli personvald till riksdagen. Ta bort spärren som idag innebär att det krävs kryss från minst 8 procent av ett partis väljare för att ta sig till riksdagen med egen kraft.

Detsamma bör även gälla för valet till kommunfullmäktige.

Det handlar om en delvis ny politikerroll, där engagemang, öppenhet och tillgänglighet är nyckelord. Jag tror att vi som tillhör den yngre generationen politiker får gå före i den utvecklingen, men därmed inte sagt att de lite äldre nödvändigtvis skulle streta emot. De största bakåtsträvarna är snarare de som inte vågar lita på väljarnas eget omdöme.

Stockholm den 2 oktober 2001

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)