Personvalsinslaget i kommunalvalen

Motion 2001/02:K309 av Marianne Jönsson (s)

av Marianne Jönsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om personvalsinslaget i kommunalvalen.

Motivering

Genom personvalet vid allmänna val har väljaren möjlighet att genom kryssning lägga sin röst på en av kandidaterna på valsedlarna. För att personvalet ska få genomslag i kommunfullmäktigevalet krävs minst 5 % av rösterna i valkretsen. Det är dock inte möjligt att få räkna samman personvalsrösterna mellan valkretsarna.

I en större kommun måste det finnas minst två valkretsar, detta styrs genom vallagen.

Enligt vallagens 2 kap. 6 § ska kommunen delas in i två eller flera valkretsar om det finns fler än 24 000 personer som har rösträtt i en kommun eller om det för kommunen skall utses minst 51 fullmäktigeledamöter.

Om en medborgare i en kommun använder sig av sin rätt att kryssa, får inte krysset tillgodoräknas kandidaten om han/hon tillhör den andra valkretsen. Detta kan inte betraktas som rättvist.

En lösning vore att antingen ändra i vallagen så att även större kommuner får ha endast en valkrets eller vad avser personvalet att man i en kommun får räkna samman alla kryss oavsett valkrets.

Stockholm den 3 oktober 2001

Marianne Jönsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)