Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2016/17:3350

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion 2017

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Sverige behöver en ny reformagenda

1.Utsikter för svensk ekonomi

a.Långsam internationell återhämtning

b.Strukturella obalanser gör att utanförskapet biter sig fast i Sverige

c.Risk för svagare utveckling än regeringens prognos

2.Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

a.Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

b.Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

c.Politik som slår mot svensk konkurrenskraft

3.Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.Risk för ett växande utanförskap kräver
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (10)