Pliktutredningen och påföljd för totalvägrare

Motion 1998/99:Fö203 av Maud Ekendahl (m)

av Maud Ekendahl (m)
Den person som totalt vägrar att göra militärtjänst blir dömd
till fängelse i 14 dagar. Den dömde kan ansöka om
elektronisk övervakning i stället för att avtjäna straffet på
anstalt.
I Pliktutredningens direktiv ingår inte någon översyn vad gäller rättsliga
frågor vid brott mot pliktlagen.
Pliktutredningen bör få i uppdrag att ta ställning till om påföljden för
totalvägrare bör ändras till böter i stället för fängelse.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Pliktutredningen bör få i uppdrag att ta ställning till påföljden
för totalvägrare.

Stockholm den 23 oktober 1998
Maud Ekendahl (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)