Polisen i medborgarnas tjänst

Motion 2005/06:Ju358 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Polisverksamhetens ekonomiska förutsättningar 5

5 Modern struktur och aktivt ledarskap 5

5.1 Rikspolisstyrelsens ledande funktion 6

5.1.1 En myndighet 7

5.1.2 Lokal förankring 8

5.2 Aktivt ledarskap 9

5.3 Strategier för ökad effektivitet – metodutveckling 10

6 Polisen i medborgarnas tjänst 11

7 Polisutbildningen 13

7.1 Grund- och vidareutbildning 13

7.2 Ledarskapsutbildning 15

7.3 Forskning och utvärdering 15

8 Modernisera utrustning och teknik 16

9 Lagar och föreskrifter 17

10 Samarbetet med andra aktörer måste bli bättre 18

10.1 Nya brott fordrar internationellt samarbete 19

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)